Day: January 6, 2021

ประกันภัยรถยนต์

เรื่องสำคัญห้ามลืม เปลี่ยนสีรถมาใหม่ต้องรีบแจ้งขนส่ง ก่อนมีความผิดตามกฎหมายเรื่องสำคัญห้ามลืม เปลี่ยนสีรถมาใหม่ต้องรีบแจ้งขนส่ง ก่อนมีความผิดตามกฎหมายคนมีรถยนต์ก็ย่อมที่จะรักรถของตนเองเป็นเรื่องธรรมดา บางครั้งก็อาจจะต้องมีการแต่งโน่นนิดนี่หน่อย เพื่อให้รถมีสีสันสวยงามดูไม่น่าเบื่อ อย่างเรื่องสีรถก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนลงทุนไปทำมาใหม่ เพราะสีเดิมอาจจะดูเก่าโทรม หรือบางทีได้ข้อมูลใหม่มาว่าสีรถแบบนี้ไม่ถูกโฉลกกับตนเอง ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนสีรถก็ทำได้ง่าย มีบริการอู่ซ่อมสีอยู่มากมาย การเปลี่ยนหรือทำสีรถนั้นแม้จะเป็นเรื่องที่ทำได้ก็จริง แต่หลังจากทำมาแล้ว ก็จะต้องมีขั้นตอนเรื่องเอกสารการจดแจ้งต่าง ๆ ที่ต้องทำด้วย หลายคนอาจไม่รู้ในเรื่องนี้ว่าต้องแจ้งขนส่งอย่างไร และถ้ากำลังจะทำสีใหม่ประกันภัยรถยนต์จะคุ้มครองอยู่หรือไม่ มาไขปัญหาเหล่านี้ไปพร้อมกันเลย การแจ้งขนส่งทางบกกรณีเปลี่ยนสีรถ การเปลี่ยนสีรถนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของรถสามารถทำได้ แต่ทั้งนี้เมื่อมีการเปลี่ยนสีรถแล้ว ก็จะต้องมีการทำเรื่องแจ้งกับนายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องด้วย ตรงนี้มีระบุดชัดเป็นกฎหมาย ซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์ตรงนี้มีระบุไว้ในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13 สรุปเนื้อหาใจความได้ว่า รถมีทะเบียนที่มีการไปทำสีใหม่ทุกคัน ถ้าทำสีใหม่ไม่ถึง 30