Day: August 9, 2022

marketing technology

marketing technology เครื่องมือไหน น่าสนใจบ้างmarketing technology เครื่องมือไหน น่าสนใจบ้างmarketing technology หรือเรียกอีกอย่างว่า Martech เป็นการทำการตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่โดยนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม รวมถึงการวัดผล อีกทั้งยังมีส่วนช่วยปิดการขายด้วย เช่น การเพิ่มความสามารถของ AI ลงในบอร์ดแสดงโฆษณา ซึ่ง AI จะรู้ข้อมูลของลูกค้าทุกคนที่เดินผ่านคุณ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบโฆษณาให้ตรงใจลูกค้าได้ทำให้มีโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น ดังนั้น marketing technology tools จึงสำคัญ เป็นซอฟแวร์หรือเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเหมือนผู้ช่วยที่จะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่อไป marketing technology tools มีอะไรบ้าง